TANÍTÓINK

Nagy szeretettel mutatjuk be a jövő évi tanítókat:

Tornai Vajda Zsófiát, Földiné Gátfalvi Zsófiát és Horváth Györgyit, akik hetek óta nagy izgalommal készülnek arra, hogy megismerkedjenek leendő osztályaik tanulóival és szüleikkel. Az előző négy évben is együtt, egymás mellett dolgoztak - számos sikert és eredményt éltek meg együtt tanítványaikkal. 

Tornai Vajda Zsófia 

I. a sport osztály

A rend és a tisztelet nem hangerő, hanem lélek kérdése.

2000-ben végeztem Szombathelyen a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán tanító szakon, majd 2004-2006-ig másoddiplomás képzésen vettem részt Gyógypedagógia karon, "Tanulásban akadályozottak pedagógiája" szakon. Érdekelt ez a téma és ezért több terápiás kurzuson is részt vettem, többek között az AGAPE Alapítvány Kokas Klára zeneterapeuta képzésén, drámapedagógiai képzéseken, illetve az állatasszisztált terápia felé is kikacsintottam.

Tornai Vajda Zsófia vagyok, 17 éve élek Dunakeszin, 8 éve tanítok a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában, s ez idő alatt mindvégig sportiskolai osztályokkal foglalkoztam. Én magam, de nagylányom is sok szállal kötődik a sporthoz. Futunk, lovagolunk, néha teljesítmény túrákon veszünk részt. 

Fontos számomra, hogy ebben a felgyorsult világban biztonságot, esélyegyen-lőséget teremtsek, hogy helyes utat mutassak tanítványaimnak. Vallom, hogy a tudás hatalom, a tudás érték, és feladatom, hogy megtaláljam mindenkihez azt az utat, amelyen keresztül felfedeztethetem vele mindezt. Mindenki más, minden kisgyerek egy egyéniség és ennek megfelelően különbözőképpen kell őket motiválni, hogy aztán valamilyen egységes rendszerben, de önmagukat nem feladva, együtt tudjunk dolgozni. Amikor egy osztály és egy tanító találkoznak, egy új csapat születik, ahol megtanulnak egymásért felelősséget vállalni, segítik egymást, elfogadják egymás gyengeségeit és elismerik egymás erényeit.

Elsődleges célom, hogy a szülők, gyerekek, tanári team egy közös, bizalmi alapokon működő egységet alkosson, hiszen a szülői háttértámogatás ebben az életszakaszban nagyon fontos. A tanuláson kívül nagy hangsúlyt fektetek a személyiségfejlesztésre, sportos osztályfőnökeként pedig az egészséges, a sportolókhoz méltó versenyszellem kialakítására. Sportiskolás-ként együtt futunk, együtt nevetünk, megadva egymásnak a kölcsönös odafigyelést és tiszteletet!

Az én feladatom, hogy kinyissak előttük egy ajtót, amelyen keresztül beléphetnek a tudás varázslatos és izgalmas világába, hogy minden lehetőséget megadjak a körülöttük lévő kultúrák, művészetek megismerésére. Mindenki jó valamiben és soha nincs buta kérdés. Én ebben hiszek, a közösség erejében, hiszen, ha boldog a gyerek, boldog a szülő és a tanító is. 

Megkérdezték egyszer tanítványaimtól, hogy miért szeretnek ennyire, hiszen semmi "különöset" nem csinálok. Azt válaszolták: én igazán törődőm velük, minden érdekel ami körülöttük zajlik. Akkor megfogadtam, hogy addig maradok a pályán, amíg ezt tudom képviselni.

Sok szeretettel várom leendő tanítványaimat és a kedves szülőket a "Sulikukucskálós" programjainkra.

Földiné Gátfalvi Zsófia 

I.b sakkpalota osztály

"Hiszek a szeretet pedagógiai eszközként történő használatában és abban, hogy mindegyik gyermek kibontakozni, kivirágozni akar." Böjte Csaba

Az iskola, a diákok szeretetét családi indíttatásból kaptam. Nagyszüleim tanárok voltak. Az iskolába érkező gyermek legelső tanéve egész későbbi tanulmányait, a tanuláshoz való hozzáállását alapozza, alapozhatja meg. Alapvető feladatomnak tartom emiatt, hogy az első iskolai év leendő osztályom minden tanulója számára olyan légkörben teljen, ahol mosolygósan, jókedvűen, szorongás mentesen, a tanulást megszeretve haladhatunk közösen, lépésről lépésre az egyre biztosabb tudás felé. Szeretném, ha tanítványaim a tanulásban sikeresek, az új ismeretek felé mindig nyitottak, érdeklődőek lennének.

Földiné Gátfalvi Zsófiának hívnak, két boldog gyermek édesanyja vagyok. 13 éve élünk családommal Dunakeszin. 2016 óta tanítok a Kőrösi Csoma Sándor Iskolában, de 14 éve foglalkozom gyerekekkel. Óvónő és tanító végzettségem van, 2005-ben diplomáztam a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán. Magyar nyelvünk kiválóan alkalmas a gondolkodás fejlesztésére - a sakkal, mint logikai játékkal ötvözve - a képességfejlesztés egészen különleges távlatai nyílnak meg. Ezért is döntöttem úgy, hogy a sakkpalota képzéshez csatlakozva új osztályomban élmény-pedagógiai alapokra helyezem  a nevelést.

Nagy jelentőséget tulajdonítok az önkifejezés, a kreativitás és a nyitottság fejlesztésének. Fontosnak tartom olyan értékrend kialakítását a gyermekekben, melyben nagy szerepet játszik a megbecsülés, az elfogadás és az őszinteség. Évente többször lépek fel diákjaimmal városi rendezvényeken, ezzel is megerősítve önbizalmukat, fejlesztve zenei, verbális képességüket. Az óráimon törekszem változatos tevékenységformákkal fenntartani a gyerekek érdeklődését, előtérbe helyezem az egyéni bánásmód elvét. Az első időszakban céljaim között szerepel, átmenetet képezni az óvodai játék és a tanulás között, ezzel is könnyebbé tenni számukra az iskolai beilleszkedést.

Fontos számomra, hogy a gyerekek jól érezzék magukat az iskolában, bizalommal legyenek irántam, és érezzék, hogy rám mindig számíthatnak. Igyekszem kihozni a gyermekekből azokat a tulajdonságokat, és megadni nekik azokat az ismereteket, melyek segítségével boldog, önálló, magabiztos iskolássá, majd sikeres felnőtté válhatnak.

Szent-Györgyi Albert után vallom: "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni..."

Szeretettel várom leendő kis elsőseimet és szüleiket minden "Suli kukucska" keretein belül szervezett programunkra!

Horváth Györgyi

I.c nyelvi osztály

„A család értéket ad, a tanár kapukat nyit, a társak, mint katalizátorok hatnak.”          Mönks 

Sok osztályt kísértem már végig az alsó tagozatos éveken. Jó pár  alkalommal tanítottam dyslexiás osztályokban is.

Horváth Györgyinek hívnak. 4 éve költöztem Budapestről Dunakeszire, azóta dolgozom a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában. Előtte 17 évig Törökbálinton tanítottam a Bálint Márton Általános- és Középiskolában. 

Büszke vagyok arra, hogy pályafutásom alatt két olyan tanítványom is volt (róluk biztosan tudom), akik miattam választották a pedagógus pályát. Elmondásuk szerint olyan sok pozitív élmény érte őket az együtt töltött négy év alatt, hogy úgy gondolták, ez az ő útjuk is. Ennél nagyobb elismerés nem is érhetne egy tanítót. Óráimat igyekszem változatossá tenni, fenntartani a gyermekek érdeklődését, kíváncsiságát, amit többek között változatos munkamódszerekkel érek el. Az utóbbi négy évben matematikát tanítottam legnagyobb óraszámban több osztályban is. Több tanítványom van, akik igen szép sikereket értek el különböző matematika versenyeken. Nem könnyű, de izgalmas és rendkívül hálás feladat a sokszor "mumusnak" tartott matematika megszerettetése a gyerekekkel. S talán azt kevesebben tudják, hogy szoros kapcsolatban áll a kreativitással és a művészetekkel.

A jókedv és a humor sok nehézségen átsegít és oldja az esetleges feszültségeket is, és szintén fontos dolgok a napi munka során. Célom az, hogy a gyerekek megtanuljanak tanulni, és, hogy a megszerzett tudásukat később sokrétűen fel tudják használni. Az iskola ne szükséges és kötelező rossz  legyen, hanem olyan hely, ahol jól érezzük  magunkat egymással, ahol a kis nebulók számíthatnak társaikra és tanítóikra, ahol szinte észrevétlenül gyarapodik tudásuk. Legyen minél több sikerélményük, gyűjtsenek tapasztalatokat, alakítsanak ki értékes társas kapcsolatokat. Természetesen mindezek a dolgok nem képzelhetők el a családok segítő támogatása nélkül. 

Fontosnak tartom, hogy minden kisgyerek boldogan lépje át az iskola küszöbét minden nap. Szeressenek iskolába járni, vágyjanak a tudás megszerzésére, amit sok szeretettel, türelemmel, következetességgel nyújtok át nekik. Számomra nagy öröm, ha a mosolygós arcokat látok magam körül, ha érdeklődő tekintetek szegeződnek rám, és az is, amikor lelkendeznek, mert újabb és újabb ismerettel gyarapodtak.

"Aki hisz a pedagógiában, az csak optimista lehet. A pedagógusi hit, mely inkább a természet, mint nézet dolga, kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddiginél különbbé) nevelhetők s hogy (az eddiginél többre) taníthatók". (Németh László)

Sok szeretettel és kíváncsi izgalommal várom leendő elsőseimet és szüleiket suli-kukucskálós programjainkra.