TANÍTÓINK

Nagy szeretettel mutatjuk be a jövő évi tanítókat:

Dévényi-Takács Zsuzsannát, Dr. Hercegné Baros Anikót és Kónya Katát, akik hetek óta nagy izgalommal készülnek arra, hogy megismerkedjenek leendő osztályaik tanulóival és szüleikkel. Az előző négy évben is együtt, egymás mellett dolgoztak - számos sikert és eredményt éltek meg együtt tanítványaikkal. 

Dévényi-Takács Zsuzsanna 

I. a sport osztály

"Jó szóval oktasd, játszani is engedd szép, komoly fiadat!" 

                                         József Attila  

Számomra legfontosabb a pedagógiai munkában, hogy megtartsam azt a gyermeki kíváncsiságot, amivel az óvodából az iskolába kívánkoznak a kisgyermekek: lelkesek, motiváltak, mindenre nyitottak, tele tenni és tudni akarással! 

Dévényi-Takács Zsuzsanna vagyok. Informatika műveltségterületes tanító, szociálpedagógus. Fejlesztő-differenciáló területen szerzett szakvizsgával, és komplex mozgásfejlesztő végzettséggel rendelkezem. 8 éve tanítok a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában, előbb napközis nevelőként egy sportosztályt, jelenleg pedig a dráma tagozatosokat kísérem végig osztályfőnökként a kisiskolás éveiken. Mindeközben 4 kamasz büszke édesanyja is vagyok. Általuk egy másik szemszögből, szülőként is ismerem, megtapasztalom az iskolai élet örömeit és nehézségeit egyaránt.

Nagy hangsúlyt fektetek a pozitív önkép kialakítására, az önismeret fejlesztésére, s az egymást segítő, támogató, megtartó közösség megteremtésére. 

Ezért is szervezek hagyományőrző programokat az iskolán kívül: házalós betlehemes játék, kiszebáb készítés és úsztatás a Dunán, s hagyományteremtő céllal "érzékenyítő" programokat, kirándulásokat, csapatjátékokat, vetélkedőket. 

Az élménypedagógia elkötelezett híve vagyok, ezért minden tanórámat játékos tevékenységekre építem: cselekedve tanulunk, változatos munkaformákban és feladatokkal, vidám, pozitív, támogató légkörben, teret engedve a gyermeki kezdeményezéseknek is.

A mindennapi derű mellett ugyanakkor fontosnak tartom a fegyelmezettséget (tanulás, munka, de játék során is), amely feltételezi az egymásra való odafigyelést, a mások igényeinek felismerését és elfogadását.

Közösségben, sőt szövetségben gondolkodom a nevelés kérdésében is: a családokkal, gyerekekkel, szülőkkel való közös munka alapja a kölcsönös tisztelet, a jószándékba vetett hit, és egymás elfogadása. Ezek mentén tudunk egy irányba haladni - együtt. 

Gyermekkoromtól elkísér a sport (néhány éve fejeztem be az aktív versenysportot - Wado-ryu korosztályos kétszeres kata országos bajnok), és a zene szeretete (hegedültem, furulyáztam, fagottoztam), mint az önkifejezés legalapvetőbb eszköze, hiszen vallom, hogy test és lélek harmóniája nem születhet meg ezek nélkül.

Nagy örömmel várom osztályomba azokat a kisgyermekeket, akik a tanulást szeretnék igazi közösségben, izgalmas, nagy kalandként megélni!

Dr. Hercegné Baros Anikó 

I.b sakkpalota osztály

"Hiszek abban, hogy a jövőnket a gyerekek alakítják. Amilyen értékek, elvek mentén neveljük őket, olyan lesz a mi jövőnk." 

                                     Nyári Darinka

Kedves Nagylány, Nagyfiú!

"Szeretném, ha éreznéd, hogy minden egyes alkalommal, amikor nekifutsz egy-egy példának vagy gyakorlatnak, ott vagyok melletted, és mosolygok, megdicsérlek, ha sikerült megoldanod a feladatot. De mosolygok és bátorítalak akkor is, ha elsőre mégsem ment. Tudod, nekem sem sikerült minden azonnal. Volt, hogy másodszorra sem. De nem adtam fel, és a kitartásnak mindig meglett az eredménye." (Polgár Judit)

Dr. Hercegné Baros Anikó vagyok, tanító, biológia tanár, szaktanácsadó. Több mint 30 éve vagyok a pályán. Ez lesz a 11. első osztály, amiben taníthatok. Szinte lehetetlen bemutatnom az általam már megtett utat, az összegyűlt tapasztalatokat. Sokat mesélhetnék a közös élményekről, eredményekről, amiket tanítványaimmal és szüleikkel átélhettem. Örömmel emlékezem azokra az évekre, amikor osztályfőnökként fogtam össze egy-egy csapat kisgyerek életét. Ezért is szívesen szervezek akár több napos kirándulásokat, táborokat, különféle műsorokat, szabadidős programokat. Célom, hogy tanítványaim a tanulásban sikeresek, az új ismeretek felé nyitottak, érdeklődőek legyenek.

Ezen a pályán mindig megfiatalodunk, megújulunk. Elsők között kezdtem el okostáblával tanítani. Folyamatosan használom a számítógép, internet kínálta lehetőségeket az oktatásban. Számomra az új kihívás a Sakkpalota program beépítése az alsó tagozatos négy évbe. Nagyon örülök a lehetőségnek, mert ez a program a sakk sajátos eszközeivel a gyerekek képességeit fejleszti, ami a különböző tantárgyak sikeres elsajátítását segíti. Az óvodáskor végén, iskoláskor elején játékosan lépünk be a mese, a sakkfigurák által a sakkpalota világába. A játék segítségével sajátítjuk el a matematika, az olvasás és írás tudományát. A gondolkodás, a problémamegoldás, a jó stratégia kiválasztásának elsajátítása a sikeres életre készíti fel a gyermekeket, a holnap győzteseit. 

Szeretek kézműveskedni, táblajátékokkal játszani. Szeretném, hogy tanítványaim hasznosan töltsék a szabad idejüket, minél szebb dolgokat alkossanak, minél több játékot megismerjenek és ezzel is fejlesszem logikájukat, memóriájukat, stratégiai képességeiket, no és a társaikhoz fűződő baráti kapcsolataikat. 

15 tanévet ebben az iskolában töltöttem. Szívügyem a névadó emlékének ápolásán túl környezetünk védelme, a szép iskolai, tantermi környezet kialakítása, a természet védelme. Erre a közös akciókon való részt vétellel, tevékenységekkel és a példamutatással nevelem tanítványaimat. 

Sok szeretettel és kíváncsi izgalommal várom leendő elsőseimet és szüleiket suli-kukucskálós programjainkra.

Kónya Kata


I.c nyelvi osztály

„Szép dolog  kifaragni egy szobrot és életet adni neki; de még szebb kiformálni egy emberi lelket és megtölteni igazsággal." Victor Hugo

Célom, hogy reális önismerettel rendelkező, nyugodt, nyitott és boldog gyerekek kerüljenek ki a szárnyaim alól. Az első, és legfontosabb dolog, hogy szeressenek iskolába járni.

Kónya Kata vagyok, négy felnőttkorú gyermek büszke édesanyja, matematika és  könyvtár műveltségterületes tanító. Szeptemberben a 14. tanévemet kezdem a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában. Vallom, hogy a legnagyobb ereje az emberi szónak, szeretetnek és a hiteles jelenlétnek van. Akármennyit is változott az anyagi világ körülöttünk az emberi lélek alapvető szükségletei ugyanazok maradtak.

Büszke vagyok arra, hogy tanítványaim bizalommal fordulnak hozzám, beavatnak titkaikba, szívesen töltik velem az idejüket, keresik a beszélgetős alkalmakat. Fontos számukra a véleményem, ahogyan számomra is fontos, hogy meghallgassam őket és megismerjem a véleményüket.

A jókedv és a humor sok nehézségen átsegít és oldja az esetleges feszültségeket is, és szintén fontos dolgok a napi munka során. Célom az, hogy az iskola ne szükséges és kötelező rossz  legyen, hanem olyan hely, ahol jól érezzük  magunkat egymással, ahol számíthatnak társaikra és tanítóikra, ahol szinte észrevétlenül gyarapodik tudásuk. Legyen minél több sikerélményük, gyűjtsenek tapasztalatokat, alakítsanak ki értékes társas kapcsolatokat. Természetesen mindezek a dolgok nem képzelhetők el a családok segítő támogatása nélkül. 

Fontosnak tartom, hogy minden kisgyerek boldogan lépje át az iskola küszöbét minden nap. Szeressenek iskolába járni, vágyjanak a tudás megszerzésére, amit sok szeretettel, türelemmel, következetességgel nyújtok át nekik. 

Oktató nevelő munkámban törekszem arra, hogy tanóráimat, foglalkozásaimat, a gyerekekkel való együttléteket a jó légkör, a különböző képességeknek megfelelő, sokszínű tudás átadása jellemezze. Osztályom közösségét, az egymás iránti elfogadást szabadidős tevékenységekkel is igyekszem erősíteni. 

Nyitott vagyok az új módszerekre, s ha nem érzem öncélúnak, akkor beépítem tanóráimba, de tanítói hitvallásom alapvetően a hagyományokra épül.

Pedagógus hitvallásomat  Nagy László gondolatai fejezik ki leginkább: 

"Vezesd őket, utat ne tévessz, S magadhoz mindig hű maradj. Mert élen állsz, és messze látszol,                                 Sose feledd: példa vagy!"

Nagy izgalommal, nyitott szívvel és kitárt karokkal várom új tanítványaimat a Kőrösibe, az 1.c osztályba.