Lehetek-e sportiskolás - játékos alkalmasság mérés

2021.04.09

A játékos fizikai képesség felmérés időpontja: 2021. április 9. 15 órától, előzetes időpont foglalással!

Gyülekezés, regisztráció, öltözés: 16.30-tól. Bemelegítés 17 órától, majd felmérés csoportonként, a helyszíneken forgó színpad szerűen.

Sportiskolai képzésünk célja:

A testnevelés, a testkultúra elemeiből nyert értékekből olyan testi műveltséggel ruházzuk fel tanulóinkat, mely későbbi cselekvési biztonságukat, rendszeres fizikai aktivitásukat megalapozza. Mindezt a kerettantervben meghatározott követelményeken túl, speciális és kiegészítő ismereteket tartalmazó tananyag átadásával.

A sportosztályba kerülés feltételei:

1. Az iskolába lépés előtt előzetes alkalmassági felmérés játékos formában, mely kiterjed:

  • a mozgáskoordinációra
  • a motorikus képességekre
  • a labda- és gömbérzékre
  • az egyensúlyérzékre
  • a helyzetfelismerésre

2. Sport-egészségügyi alkalmassági igazolás a háziorvostól vagy sportorvostól, melyet az iskola alsó tagozatért felelős igazgatóhelyettesének kell bemutatni legkésőbb a felmérés napján.

3. Szülői hozzájárulás írásban, előre kiadott formanyomtatványon.

A felmérés törvényi háttere:

Az oktatási és kulturális miniszter 9/2007. (II.27.) OKM rendelete 3.§ (3) A sportiskolai kerettanterv alapján végzett oktatásba az a tanuló vehető fel, aki megfelel a sport-egészségügyi alkalmassági és fizikai képesség felmérési vizsgálat követelményeinek.

A felmérés anyag letölthető a kezdő oldalon!